Ο Σύνδεσμoς εκδίδει Λεύκωμα με την ευκαιρία του Ετήσιου Φιλανθρωπικού Δείπνου, το οποίο τελεί πάντοτε υπό την Αιγίδα του εκάστοτε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά καιρούς ο Σύνδεσμος δημοσιεύει στον ημερήσιο τύπο διάφορα κείμενα που αναφέρονται στο έργο και τις εκδηλώσεις του.