Μέλη του Συνδέσμου, δικαιούνται να γίνουν άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους. Ατομα που έχουν συμπληρώσει το 14ον έτος της ηλικίας τους αλλά όχι το 18ον έτος, μπορούν να γίνουν έκτακτα μέλη του Συνδέσμου.

pdf_download_2ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ