Ο Σύνδεσμός μας αναλαμβάνει να υλοποιήσει ειδικές επιθυμίες δωρητών μας

  • για ανέγερση Ναών σε χώρες της Αφρικής
  • για κάλυψη εξόδων εγκαινίων Ναών
  • για εξοπλισμό Ναών

Τονίζεται ότι η κάλυψη των πιο πάνω εξόδων και η υλοποίηση αυτών των έργων, γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν της συγκεκριμένης επιθυμίας και εισφοράς των δωρητών και σε καμία περίπτωση δεν υλοποιούνται από τα χρήματα  που εισφέρονται για υιοθεσίες ή για άλλους σκοπούς.

 

pdf_download_2

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ