Πραγματοποιούνται αποστολές κλιμακίων Γιατρών-Νοσηλευτών του Συνδέσμου μας καθώς και αποστολές εμπορευματοκιβωτίων με ανθρωπιστική βοήθεια και φαρμακευτικό υλικό.

Μέρος του φαρμακευτικού υλικού προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φαρμακοβιομηχανίες και Φαρμακευτικές εταιρείες της Κύπρου. Χρειάζεται όμως συμπληρωματικά να αγοραστούν φάρμακα για τα οποία μπορείτε να εισφέρετε.

 

pdf_download_2

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 pdf_download_2

ΔΥΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ