Με τη δική σας εισφορά, όσο μικρή και αν είναι, ενισχύετε την παροχή συσσιτίου σε ορφανά και άπορα παιδιά και σε «παιδιά του δρόμου» που δεν μένουν σε ορφανοτροφεία.

 

pdf_download_2 

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ