Αναρτήθηκε στις 17/06/2013, Κανένα σχόλιο

Τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail) χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία μας μαζί σας, στο πλαίσιο του  προγράμματος Υιοθεσίας παιδιών.
Επίσης, διευκολύνουν και τις εσωτερικές μας διαδικασίες που αφορούν τη διαφάνεια και τον έλεγχο των εσόδων μας.
Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται στα αρχεία μας με όλους τους δυνατούς όρους ασφαλείας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν δημοσιοποιούνται.
 

Leave a Reply

Leave a Response