Αναρτήθηκε στις 26/06/2013, Comments Off on 19. Γνωρίζει το παιδί ότι αποκτά ανάδοχο γονιό, ξέρει ποιος/α είμαι;

Βέβαια και γνωρίζει το παιδί ότι κάποια οικογένεια από την Κύπρο έχει αναλάβει να το βοηθά οικονομικά.  Δεν γνωρίζει όμως λεπτομέρειες όπως διεύθυνση κ.ά.
 

Responses are closed.