Ο Σύνδεσμος στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, και ανάλογα με την εθελοντική προσφορά μελών ή φίλων και εκτιμητών του έργου του, οργανώνει κατά καιρούς σε διάφορες πόλεις εκθέσεις βιβλίου, φωτογραφίας και ζωγραφικής.