• Οδικοί Έρανοι (έγιναν τα πρώτα χρόνια)
 • Θεατρικές παραστάσεις από σχολεία
 • Παζαράκια που οργάνωσαν σχολεία
 • Πωλήσεις βιβλίων που δωρίζουν οι συγγραφείς
 • Πωλήσεις πινάκων που δωρίζουν οι καλλιτέχνες σε εκθέσεις ζωγραφικής
 • Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων
 • Οργάνωση Ετήσιου Φιλανθρωπικού Δείπνου
 • Εισφορές του ευαίσθητου λαού μας σε χρήματα, φάρμακα, αυτοκίνητα, τράκτορς, κ.ά.
 • Εκθέσεις φωτογραφίας
 • Εκθέσεις ζωγραφικής
 • Εισφορές εις μνήμη
 • Και άλλα

pdf_download_2

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ